به چه دلایل و مستنداتی می‌توان برای درخواست طلاق از طرف مرد اقدام کرد؟

طلاق در حقیقت پایان یک زندگی زناشویی است و پس از آن تمامی حقوق قانونی که بین زوجین بوده است از میان خواهد رفت. هر یک از زوجین می‌توانند تقاضای طلاق داشته باشند. اما جالب است بدانید شرایط طلاق برای مرد و زن در بسیاری از موارد متفاوت است. در حالت کلی قانون، حق طلاق را به مرد داده است. در حقیقت مرد یا زوج در هر زمان که بخواهد می‌تواند درخواست طلاق دهد. همان طور که گفته شد حق طلاق به مرد داده شده است. بنابر ماده 1133 قانون مدنی، مرد می‌تواند هر زمانی که بخواهد بدون داشتن دلیل موجه اقدام به ثبت دادخواست طلاق کند. در ثبت و تکمیل این دادخواست زن و عدم رضایت وی در نتیجه پرونده طلاق از سوی مرد تاثیری نخواهد داشت و تنها می‌تواند روند طلاق را طولانی ‌تر کند.

شرایط طلاق از طرف مرد

مهم ترین شرایط طلاق از طرف مرد به شرح زیر است:

 • درخواست طلاق از سوی مرد یا وکیل حقوقی او می‌تواند به دادگاه ارائه شود. پس از این دادگاه دلایل طلاق را به کمک داوران خود بررسی می‌کند و تلاش می‌کند که بین زوجین صلح و سازش برقرار کند تا از طلاق جلوگیری نماید و در صورت عدم ایجاد سازش، گواهی عدم سازش صادر می‌شود.
 • پرداخت مهریه که هنگام عقد دائم از سوی مرد برای زن تعیین می‌شود، در هنگام عقد یا پس از آن بر مرد واجب است. مهریه اگر عندالمطالبه باشد مرد باید در هر زمانی که زن بخواهد، آن را بپردازد و اگر عندالاستطاعه باشد، باید با توجه به توان مالی مرد پرداخت شود. اگر طلاق از سوی مرد باشد، مرد می‌تواند حکم تنگدستی بگیرد و مهریه زوج را به صورت قسطی بپردازد.
 • در صورتی که مرد دلیل موجهی اعم از بیماری، رفتار نامناسب و اعتیاد، برای طلاق همسر خود داشته باشد، مهریه و جهیزیه زن باید توسط مرد پرداخت شوند. ضمن این که دلیل موجه مرد باید با ارائه مدرک باشد تا پس از تایید توسط دادگاه، حکم به نفع مرد صادر شود.
 • در صورتی که مرد هیچ دلیل موجهی برای طلاق دادن همسر خود نداشته باشد، علاوه بر جهیزیه و مهریه همسر خود موظف است نفقه، اجرت المثل و نحله را نیز پرداخت کند.
 • مقدار نفقه توسط دادگاه تعیین می‌شود و مرد موظف به پرداخت آن در هر شرایطی است.
بیشتر بخوانید:  اهمیت طرح جابربن حیان در نظام آموزشی | آموزش خلاقیت محور

بیشتر بخوانید: چگونگی ثبت درخواست طلاق از طرف مرد با استفاده از خدمات حقوقی

مراحل طلاق از طرف مرد چگونه است؟

 • مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و یا دادگاه ‌های خانواده
 • ارائه دادخواست مبنی بر درخواست صدور گواهی عدم سازش
 • پرداخت هزینه دادرسی
 • دریافت ابلاغ تعیین مجتمع قضایی و شعبه و کلاسه پرونده
 • مراجعه به شعبه مربوطه پس از مشخص شدن حق و حقوق مالی زن در جلسات رسیدگی به درخواست
 • دریافت گواهی عدم امکان سازش

طلاق غیابی از طرف مرد

با توجه به این که حق طلاق در اختیار مرد است، مرد می‌تواند با حضور یا بدون حضور زوجه در دادگاه از وی طلاق بگیرد. در صورت عدم حضور زن در دادگاه، زن می‌تواند در مدت واخواهی قانونی به دادگاه مراجعه کند. در این صورت نیز حکم طلاق به درخواست مرد از سوی دادگاه صادر می‌شود؛ اما ثبت طلاق منوط به پرداخت حق و حقوق مالی زن خواهد بود. غیابی بودن طلاق به معنی از بین رفتن حق و حقوق زن نیست. بنابراین، طلاق غیابی از طرف مرد به طلاقی گفته می‌شود که زن در مراحل دادرسی حضور ندارد و حکم طلاق بر علیه زن صادر می‌شود و حتی طلاق غیابی از همسر خارجی توسط مرد نیز امکان پذیر است. بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی، حکم طلاق غیابی از سوی مرد ظرف مهلت بیست روز قابل واخواهی از سوی زن است. البته طلاق غیابی از طرف مرد منوط به رعایت شرایط خاصی است.

بیشتر بخوانید:  خط تولید شن و ماسه چه تجهیزاتی نیاز دارد؟

آیا در طلاق از طرف مرد شرط تنصیف دارایی اجرا می‌شود؟

یکی از شروطی که در قباله نکاح وجود دارد و زوجین آن را امضا می‌کنند شرط انتقال تا نصف دارایی شوهر است. این میزان نباید از نیمی از اموال تجاوز کند اما ممکن است کمتر از نصف اموال باشد یعنی ربع، خمس و مقادیری از این قبیل. طبق بند «الف» شرایط ضمن عقد مندرج در سند ازدواج، چنانچه طلاق بنا به درخواست مرد باشد و طبق تشخیص دادگاه، تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، زوج مکلف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با زوجه به دست آورده یا معادل آن را به صورت بلاعوض به زن منتقل نماید.

بیشتر بخوانید:  رزرو هتل مدینه الرضا مشهد و هتل پارک حیات مشهد